Excel Forum - Porady, Pomoc,  Excel Help, Excel FAQ Strona Główna
 FAQ  RegulaminRegulamin  Szukaj   Użytkownicy   Grupy   Rejestracja   Profil   Twoje wiadomości   Zaloguj 


Poprzedni temat «» Następny temat
ID tematu: 73943 Skopiuj do schowka Filtrowanie w zakresie dat.
Autor Wiadomość
jarekkk
Exceloholic


Posty: 217
Wysłany: 09-01-2023, 14:43   Filtrowanie w zakresie dat.

Witam,

Potrzebowałbym edytować poniższy kod tak, aby było możliwe również filtrowanie po kol. Data w zakresie wskazanych w tbxFiltr031 oraz tbxFiltr032 dat.
Zaangażowanym dziękuję za podjęcie tematu.


Pozdrawiam Jarek


Kod:

Private Sub FilterCustomers()
  Dim towar As String
  Dim tekst As String
  Dim kraj As String
'Dim datod
'Dim datdo
 
  Dim conditions As Object
  Set conditions = CreateObject("Scripting.Dictionary")
 
 
  towar = Trim(tbxFiltr001.Text)
  tekst = Trim(tbxFiltr005.Text)
  kraj = Trim(tbxFiltr006.Text)
'datod = Trim(tbxFiltr031.Text)           'Filtrowanoe kol o nazwie Data
'datdo = Trim(tbxFiltr032.Text)           'Filtrowanoe kol o nazwie Data
 
  With conditions
 
    If Len(towar) > 0 Then .Add Key:=.Count, Item:="Towar LIKE '%" & towar & "%'"
    If Len(tekst) > 0 Then .Add Key:=.Count, Item:="Tekst LIKE '%" & tekst & "%'"
    If Len(kraj) > 0 Then .Add Key:=.Count, Item:="Kraj LIKE '%" & kraj & "%'"
   
   
'Tu kod do filtrowania kol o nazwie Data w zakresie dat od datod  do datdo


   
  End With
 
  ListBox1.Column = mCustomers.Filter(Join(conditions.Items(), " AND ")).GetData
End Sub
ID posta: 423962 Skopiuj do schowka
 
 
Tajan


Pomógł: 5234 razy
Posty: 11414
Wysłany: 09-01-2023, 16:02   

Z jakiej bazy korzystasz? Jest to istotne gdyż formaty wartości dat użyte w zapytaniu SQL nieco różnią się od siebie zależności od bazy do której się odwołują i w związku z tym teksty, którymi są wartości textbox'ów, należy przekształcić w teksty w odpowiednim formacie.
Przykładowo:
Kod:
'Tu kod do filtrowania kol o nazwie Data w zakresie dat od datod  do datdo
    datod = Trim(tbxFiltr031.Text)
    datdo = Trim(tbxFiltr032.Text)
   
    If Len(datod) > 0 And Len(datdo) > 0 Then
       
       datod = "'" & Format(CDate(datod), "yyyy/mm/dd") & "'"
       datdo = "'" & Format(CDate(datdo), "yyyy/mm/dd") & "'"

'       lub, np.
'       datod = "#" & Format(CDate(datod), "m/d/yyyy") & "#"
'       datdo = "#" & Format(CDate(datdo), "m/d/yyyy") & "#"
       

      .Add Key:=.Count, Item:="WHERE Data BETWEEN " & datod & " AND " & datdo
   
    End If

ID posta: 423964 Skopiuj do schowka
 
 
jarekkk
Exceloholic


Posty: 217
Wysłany: 10-01-2023, 10:22   

Cześć Tajan,

Za bazę wykorzystuję arkusz Excel, w którym zamieszczone są makra.
Zmodyfikowałem ten kod, ale niestety gdzieś popełniłem błąd bo nie działa.
Czy mogę prosić o pomoc?

Pozdrawiam Jarek.Kod:
Private Sub FilterCustomers()
  Dim towar As String
  Dim tekst As String
  Dim kraj As String
  Dim datod As String
  Dim datdo As String
 
  Dim conditions As Object
  Set conditions = CreateObject("Scripting.Dictionary")
 
 
  towar = Trim(tbxFiltr001.Text)
  tekst = Trim(tbxFiltr005.Text)
  kraj = Trim(tbxFiltr006.Text)
  datod = Trim(tbxFiltr031.Text)           'Filtrowanoe kol o nazwie Data
  datdo = Trim(tbxFiltr032.Text)           'Filtrowanoe kol o nazwie Data
 
  With conditions
 
    If Len(towar) > 0 Then .Add Key:=.Count, Item:="Towar LIKE '%" & towar & "%'"
    If Len(tekst) > 0 Then .Add Key:=.Count, Item:="Tekst LIKE '%" & tekst & "%'"
    If Len(kraj) > 0 Then .Add Key:=.Count, Item:="Kraj LIKE '%" & kraj & "%'"
   
   
   ' kod do filtrowania kol o nazwie Data w zakresie dat od datod  do datdo
    'Tu kod do filtrowania kol o nazwie Data w zakresie dat od datod  do datdo
            'datod = Trim(tbxFiltr031.Text)
           'datdo = Trim(tbxFiltr032.Text)
   
    If Len(datod) > 0 And Len(datdo) > 0 Then
       
     
       datod = "'" & Format(CDate(datod), "yyyy/mm/dd") & "'"
       datdo = "'" & Format(CDate(datdo), "yyyy/mm/dd") & "'"

'       lub, np.
'       datod = "#" & Format(CDate(datod), "m/d/yyyy") & "#"
 '      datdo = "#" & Format(CDate(datdo), "m/d/yyyy") & "#"
       

      .Add Key:=.Count, Item:="WHERE Data BETWEEN " & datod & " AND " & datdo
   
    End If
  End With
 
  ListBox1.Column = mCustomers.Filter(Join(conditions.Items(), " AND ")).GetData
End Sub
ID posta: 423996 Skopiuj do schowka
 
 
Tajan


Pomógł: 5234 razy
Posty: 11414
Wysłany: 10-01-2023, 11:17   

Co to znaczy "nie działa"? Brak wyników, błąd wykonania? Testowałeś oba sposoby przekazania daty? Czy data w textbox'ach jest wprowadzana zgodnie z ustawieniami regionalnymi systemu?
W sumie, bez przykładowego pliku trudno będzie znaleźć przyczynę problemu. Możesz przynajmniej pokazać jak wygląda kod klasy "mCustomers"?
ID posta: 423998 Skopiuj do schowka
 
 
jarekkk
Exceloholic


Posty: 217
Wysłany: 10-01-2023, 12:46   

Oczywiście,
Poniżej kod klasy

Kod:
Option Explicit
Private rs As Object
Public Function GetRs() As Object
  Set GetRs = rs
End Function
Public Function GetData() As Variant
  If rs.RecordCount = 0 Then GetData = Array(): Exit Function
  rs.MoveFirst
  GetData = rs.GetRows
End Function
Public Function Filter(where As String) As Customers
  rs.Filter = where
  Set Filter = Me
End Function
Public Function Sort(criteria As String) As Customers
  rs.Sort = criteria
  Set Sort = Me
End Function
Public Function FillRs(ByRef tbl As ListObject) As Customers
  Dim i As Long
  Dim tblData() As Variant
  Dim idCol As Long, towarCol As String, tekstCol As String, krajCol As String
    Dim datCol As Date, cenaCol As Long, iloscCol As Long
  If tbl.ListRows.Count = 0 Then GoTo exit_f
  tblData = tbl.DataBodyRange.Value
 
 
  idCol = FindColumnInTable("ID", tbl)
  towarCol = FindColumnInTable("Towar", tbl)
  datCol = FindColumnInTable("Data", tbl)
  cenaCol = FindColumnInTable("Cena", tbl)
  iloscCol = FindColumnInTable("Ilość", tbl)
  tekstCol = FindColumnInTable("Tekst", tbl)
  krajCol = FindColumnInTable("Kraj", tbl)
 
  With rs
    For i = 1 To UBound(tblData, 1)
      .AddNew
     
      .Fields("ID").Value = tblData(i, idCol)
      .Fields("Towar").Value = tblData(i, towarCol)
        '.Fields("Data").Value = Format(tblData(i, datCol), "yyyy-mm-dd")
      .Fields("Data").Value = Format(tblData(i, datCol), "dd.mm.yyyy")
      .Fields("Cena").Value = tblData(i, cenaCol)
      .Fields("Ilość").Value = tblData(i, iloscCol)
      .Fields("Tekst").Value = tblData(i, tekstCol)
      .Fields("Kraj").Value = tblData(i, krajCol)
     
      .Update
    Next
   
    .MoveFirst
  End With
 
exit_f:
  Set FillRs = Me
End Function

Private Sub Class_Initialize()
  Set rs = CreateObject("ADODB.Recordset")
  SetupRs
End Sub

Private Sub SetupRs()
'Dim Z As Variant
  With rs
 
  'Z = ThisWorkbook.Worksheets("Arkusz1").Range("K1").Text
 
    '.Fields.Append "ID", xAdInteger
    .Fields.Append (ThisWorkbook.Worksheets("Arkusz1").Range("K8").Text), xAdInteger
    '.Fields.Append "Towar", xAdVarChar, 30
    .Fields.Append (ThisWorkbook.Worksheets("Arkusz1").Range("L8").Text), xAdVarChar, 50
    '.Fields.Append "Data", xAdVarChar, 30
    .Fields.Append (ThisWorkbook.Worksheets("Arkusz1").Range("M8").Text), xAdVarChar, 50
    '.Fields.Append "Cena", xAdVarChar, 20
    .Fields.Append (ThisWorkbook.Worksheets("Arkusz1").Range("N8").Text), xAdVarChar, 50
    '.Fields.Append "Ilość", xAdVarChar, 20
    .Fields.Append (ThisWorkbook.Worksheets("Arkusz1").Range("O8").Text), xAdVarChar, 50
    '.Fields.Append "Tekst", xAdVarChar, 50
    .Fields.Append (ThisWorkbook.Worksheets("Arkusz1").Range("P8").Text), xAdVarChar, 50
    '.Fields.Append "Kraj", xAdVarChar, 12
    .Fields.Append (ThisWorkbook.Worksheets("Arkusz1").Range("Q8").Text), xAdVarChar, 50
   
    .CursorLocation = xAdUseClient
    .CursorType = xAdOpenStatic
    .Open
  End With
End Sub


Przy wprowadzeniu w TextBox'ach dat w formacie dd.mm.yyyy i poniższym kodzie (edytowany jak niżej) wyrzuca błąd 3001 - Argumenty są niewłaściwego typu, wykraczają poza dopuszczalny zakres lub są ze sobą w konflikcie, i skazuje na błąd w ostatniej linii poniższego kodu.Kod:
Private Sub FilterCustomers() 'szybkie wyszukiwanie
  Dim towar As String
  Dim tekst As String
  Dim kraj As String
  Dim datod As String
  Dim datdo As String
 
  Dim conditions As Object
  Set conditions = CreateObject("Scripting.Dictionary")
 
 
  towar = Trim(tbxFiltr001.Text)
  tekst = Trim(tbxFiltr005.Text)
  kraj = Trim(tbxFiltr006.Text)
  datod = Trim(tbxFiltr031.Text)           'Filtrowanoe kol o nazwie Data
  datdo = Trim(tbxFiltr032.Text)           'Filtrowanoe kol o nazwie Data
 
  With conditions
 
    If Len(towar) > 0 Then .Add Key:=.Count, Item:="Towar LIKE '%" & towar & "%'"
    If Len(tekst) > 0 Then .Add Key:=.Count, Item:="Tekst LIKE '%" & tekst & "%'"
    If Len(kraj) > 0 Then .Add Key:=.Count, Item:="Kraj LIKE '%" & kraj & "%'"
   
   
   ' kod do filtrowania kol o nazwie Data w zakresie dat od datod  do datdo
    'Tu kod do filtrowania kol o nazwie Data w zakresie dat od datod  do datdo
    'datod = Trim(tbxFiltr031.Text)
    'datdo = Trim(tbxFiltr032.Text)
   
    If Len(datod) > 0 And Len(datdo) > 0 Then
       
         'datod = "'" & Format(CDate(datod), "yyyy/mm/dd") & "'"
         'datdo = "'" & Format(CDate(datdo), "yyyy/mm/dd") & "'"
       datod = "'" & Format(CDate(datod), "dd.mm.yyyy") & "'"
       datdo = "'" & Format(CDate(datdo), "dd.mm.yyyy") & "'"

'       lub, np.
         'datod = "#" & Format(CDate(datod), "m/d/yyyy") & "#"
         'datdo = "#" & Format(CDate(datdo), "m/d/yyyy") & "#"
         'datod = "#" & Format(CDate(datod), "dd.mm.yyyy") & "#"
         'datdo = "#" & Format(CDate(datdo), "dd.mm.yyyy") & "#"
       

      .Add Key:=.Count, Item:="WHERE Data BETWEEN " & datod & " AND " & datdo
   
    End If
  End With
 
  ListBox1.Column = mCustomers.Filter(Join(conditions.Items(), " AND ")).GetData
End Sub
ID posta: 424003 Skopiuj do schowka
 
 
Tajan


Pomógł: 5234 razy
Posty: 11414
Wysłany: 10-01-2023, 15:27   

Tak jak pisałem, bez przykładowego pliku to trochę strzelanie w ciemno. Ale spróbujmy...
Przede wszystkim tworzone pole "Data" obiektu recordset'u klasy "mCustomers" nie jest typu daty lecz tekstowe i z tego względu linię:
Kod:
.Fields.Append (ThisWorkbook.Worksheets("Arkusz1").Range("M8").Text), xAdVarChar, 50
należałoby zamienić na:
Kod:
.Fields.Append (ThisWorkbook.Worksheets("Arkusz1").Range("M8").Text), vbDate

Przy czym, zakładam że w arkuszu, w kolumnie "M" masz daty a nie teksty.
Ponadto, z uwagi na to, że do wybierania rekordów używasz właściwości Filter gdzie nie można stosować BETWEEN, to kod kryterium powinien wyglądać tak:
Kod:
         datod = "#" & Format(CDate(datod), "dd/mm/yyyy") & "#"
         datdo = "#" & Format(CDate(datdo), "dd/mm/yyyy") & "#"
      .Add Key:=.Count, Item:="Data >= " & datod & " AND Data <= " & datdo
ID posta: 424012 Skopiuj do schowka
 
 
jarekkk
Exceloholic


Posty: 217
Wysłany: 10-01-2023, 18:52   

Tajan,

Cytat:
Tak jak pisałem, bez przykładowego pliku to trochę strzelanie w ciemno. Ale spróbujmy...

... i to był strzał w 10-tke

Fantastyczna praca! Jest ok. :-D
Po raz kolejny WIELKIE, WIELKIE DZIĘKI MISTRZU! :danke

Mam jeszcze jedno pytanie.
Obecnie po wprowadzeniu każdej zmiany w TextBox'ach (Change) uruchamia się filtrowanie i zawęża zakres wyszukiwanych danych w ListBox.
Co należy zrobić, aby dopiero po wprowadzeniu danych do TextBox'ów uruchamiać filtrowanie za pomocą CommandButton?
Poniższa próba nie powiodła sie.
Kod:
Private Sub CommandButton7_Click()
FilterCustomers
End SubPozdrawiam Jarek.
ID posta: 424023 Skopiuj do schowka
 
 
Tajan


Pomógł: 5234 razy
Posty: 11414
Wysłany: 10-01-2023, 19:24   

Zatem usuń wywołanie "FilterCustomers" w procedurach Change TextBox'ów i pozostaw tylko w CommandButton7_Click.
ID posta: 424026 Skopiuj do schowka
 
 
jarekkk
Exceloholic


Posty: 217
Wysłany: 10-01-2023, 21:31   

Tajan,

Oczywiście działa :-D Dzięki :beer

Tu jednak miałem dodatkową przeszkodę w poniższym kodzie:
Kod:
Private Sub objCmdButton_MouseUp(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, _
                                   ByVal X As Single, ByVal Y As Single)

Dim vbButtonStandard, lastColumn, g
 
                                 
lastColumn = Sheets("Arkusz1").Cells(3, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
                               
For g = 12 To lastColumn
                                                   
    If Sheets("Arkusz1").Cells(3, g) >= UserForm1.Frame1.ActiveControl.TabIndex Then
        Sheets("Arkusz1").Cells(4, g) = Sheets("Arkusz1").Cells(5, g) ' = Sheets("Arkusz1").Cells(5, j - 1) + Sheets("Arkusz1").Cells(3, j - 1) '+ (Sheets("Arkusz1").Cells(5, j - 1) - Sheets("Arkusz1").Cells(4, j - 1))
        Sheets("Arkusz1").Cells(6, g) = Sheets("Arkusz1").Cells(7, g)
        'objCmdButton.BackColor = &H8000000F
    End If
   
Next g
                                 
    If objCmdButton.Width - 20 < X And Button = 1 Then
   
        UserForm1.TextBox1.SetFocus ' = False
       
    End If
   
End Sub


Poniższa linia zdaje się na to nie pozwalała.

Kod:
UserForm1.TextBox1.SetFocus ' = FalseMam jeszcze jedno pytanie.
Data w Listbox prezentowana jest w formacie m/d/yyyyy. To pewnie za sprawą poniższej zmiany w klasie. Czy można zmienić kod tak, aby prezentowana była w formacie dd.mm.yyyy?

Kod:
.Fields.Append (ThisWorkbook.Worksheets("Arkusz1").Range("M8").Text), vbDate


Pozdrawiam Jarek.
ID posta: 424031 Skopiuj do schowka
 
 
Tajan


Pomógł: 5234 razy
Posty: 11414
Wysłany: 10-01-2023, 23:24   

No, niestety... Trzeba łatać :-) Tak, to za sprawą tej zmiany. Wartość daty jest teraz typu Data i Excel, przy dodawaniu jej do ListBox'a, nadaje format amerykański.
Zadeklaruj na początku :
Kod:
Dim i As Long, xVal

i w miejsce:
Kod:
 ListBox1.Column = mCustomers.Filter(Join(conditions.Items(), " AND ")).GetData

wstaw:
Kod:
xVal = mCustomers.Filter(Join(conditions.Items(), " AND ")).GetData
For i = 0 to UBound(xVal, 2)
     xVal(2, i) = Format(xVal(2, i), "dd.mm.yyyy")
Next
 ListBox1.Column = xVal
ID posta: 424047 Skopiuj do schowka
 
 
jarekkk
Exceloholic


Posty: 217
Wysłany: 10-01-2023, 23:55   

Tajan,

J E S T E Ś W I E L K I ! :-D

Działa kapitalnie. O to chodziło :-D
Jeszcze raz WIELKIE DZIĘKI :danke


Pozdrawiam Jarek
ID posta: 424052 Skopiuj do schowka
 
 
jarekkk
Exceloholic


Posty: 217
Wysłany: 20-01-2023, 07:57   

Witam ponownie,

Mam jeszcze jedno pytanie.
W sytuacji, gdy na podstawie TextBox filtrowanie nie odnajdzie wierszy w ListBox (ListBox jest pusty) wyskakuje błąd "Run - timer error 9: Subscript out of range" ze wskazaniem na pierwszą linię poniższej pętli.
Poszukuję rozwiązania mojego problemu.
Zaangażowanym z góry dziękuję.


Kod:
For i = 0 To UBound(xVal, 2)
     xVal(2, i) = Format(xVal(2, i), "dd.mm.yyyy")
NextPozdrawiam Jarek.
ID posta: 424373 Skopiuj do schowka
 
 
Tajan


Pomógł: 5234 razy
Posty: 11414
Wysłany: 20-01-2023, 09:42   

Spróbuj ten fragment:
Kod:
xVal = mCustomers.Filter(Join(conditions.Items(), " AND ")).GetData
For i = 0 to UBound(xVal, 2)
     xVal(2, i) = Format(xVal(2, i), "dd.mm.yyyy")
Next
 ListBox1.Column = xVal

zmienić tak:
Kod:
xVal = mCustomers.Filter(Join(conditions.Items(), " AND ")).GetData
If UBound(xVal) > -1 Then
    For i = 0 to UBound(xVal, 2)
         xVal(2, i) = Format(xVal(2, i), "dd.mm.yyyy")
    Next
    ListBox1.Column = xVal
Else
    ListBox1.Clear
End If
ID posta: 424374 Skopiuj do schowka
 
 
jarekkk
Exceloholic


Posty: 217
Wysłany: 20-01-2023, 09:58   

Cześć Tajan,

Oczywiście działa niezawodnie :-D
WIELKIE DZIĘKI TAJAN :beer

Pozdrawiam Jarek
ID posta: 424376 Skopiuj do schowka
 
 
jarekkk
Exceloholic


Posty: 217
Wysłany: 09-02-2023, 11:59   

Witam ponownie,

Pracując nad filtrowaniem napotkałem na kolejną przeszkodę, z którą nie wiem jak sobie poradzić. W sytuacji, gdy kolejność kolumn wskazana w Arkusz1 (poniżej część kodu z klasy) pokrywa się z kolejnością kol. w klasie lub podmieniane kol. maja ten sam typ danych wszystko działa poprawnie.


Kod:
'.Fields.Append "Data", xAdVarChar, 30
    .Fields.Append (ThisWorkbook.Worksheets("Arkusz1").Range("M8").Text), vbDate


Problem następuje wtedy, gdy chcę zmienić kolejność wyświetlania kolumn w ListBox w taki sposób, gdy np. w klasie kol. 2 ma typ data (vbDate) a ja wywołam ją w kol.3 (wpisując w ("Arkusz1").Range("M8") nazwę kol. "Data"). Problemu nie ma, jeśli podmieniam kol. tego samego typu.
Czy da się to jakoś rozwiązać np. wpisując logicznie pod komórką z nazwą "Data" typ vbDate, (może w ("Arkusz1").Range("M9")), i jakoś sie do tego odwołać lub w inny sposób?

W sytuacji, gdy mamy błąd wyskakuje komunikat:
RUN-TIME ERROR '-2147217887(80040e21)':
Wielokrokowa operacja wygenerowała błędy. Sprawdź wszystkie wartości stanu.

i wskazuje na błąd w Private Sub UserForm_Activate() w linii:

Kod:
xVal = mCustomers.FillRs(Arkusz1.ListObjects("tblCustomers")).GetData


Podejmującym temat dziękuje za zaangażowanie.

Pozdrawiam Jarek
ID posta: 425238 Skopiuj do schowka
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Theme xandgreen created by spleen& Programosy modified v0.3 by warna
Opieka techniczna www.wip.pl

Archiwum

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
Sprawdź, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe