Excel Forum - Porady, Pomoc,  Excel Help, Excel FAQ Strona Główna
 FAQ  RegulaminRegulamin  Szukaj   Użytkownicy   Grupy   Rejestracja   Profil   Twoje wiadomości   Zaloguj 


Poprzedni temat «» Następny temat
ID tematu: 38304 Skopiuj do schowka 51. Niestandardowy format liczb
Autor Wiadomość
Trebor 
Excel Expert


Posty: 4680
Wysłany: 13-10-2013, 09:00   51. Niestandardowy format liczb

Oryginał http://office.microsoft.c...9500.aspx?CTT=1

Tworzenie lub usuwanie niestandardowego formatu liczb

Tworzenie niestandardowego formatu liczb

1.Zaznacz komórki, które chcesz formatować.
2.W menu Format kliknij polecenie Komórki, a następnie kliknij kartę Liczby.
3.Na liście Kategoria kliknij kategorię zbliżoną do właściwej, a następnie ustaw jej wbudowane formaty, tak by przypominały właściwe formaty. (Formatu wbudowanego nie można zmienić; w celu dostosowania trzeba utworzyć kopię).
4.Na liście Kategoria kliknij pozycję Niestandardowe.
5.W polu Typ edytuj kody formatów liczbowych, aby utworzyć odpowiedni format.

Istnieje możliwość określenia do czterech sekcji kodów formatu. Kody formatu definiują kolejno:
format liczb dodatnich, format liczb ujemnych, format wartości zerowych i format tekstu.
#,###.00_);[Czerwony] (#,###.00);0.00;"sprzedaż"@

W przypadku określenia tylko dwóch sekcji pierwsza z nich dotyczy liczb dodatnich i wartości zerowych, a druga liczb ujemnych. Określenie tylko jednej sekcji powoduje, że stosuje się ona do wszystkich liczb. Jeśli zachodzi potrzeba pominięcia sekcji, należy wpisać kończący ją średnik.

Kody formatów pozwalają określić sposób wyświetlania liczb, dat lub godzin, walut, wartości procentowych, wartości w zapisie naukowym oraz tekstu lub odstępów.

Kody formatów

Tekst i odstępy

Wyświetlanie tekstu i liczb Aby wyświetlić znaki tekstowe wraz z liczbami w komórce, należy ująć znaki tekstowe w znaki cudzysłowu (" ") lub poprzedzić pojedynczy znak znakiem kreski ułamkowej odwróconej (\). Znaki należy dołączyć do odpowiedniej sekcji kodów formatu. Na przykład należy wpisać format 0,00 zł" Nadwyżka";-0,00 zł" Niedobór", aby wyświetlić kwotę dodatnią jako "125,74 zł Nadwyżka", a kwotę ujemną jako "-125,74 zł Niedobór". Następujące znaki specjalne wyświetlane są bez użycia cudzysłowów: $ — + / ( ) : ! ^ & ' (pojedynczy lewy cudzysłów) ' (pojedynczy prawy cudzysłów) ~ { } = < > oraz znak spacji.

Dołączanie sekcji wpisu tekstowego Sekcja tekstowa, jeśli została dołączona, jest zawsze ostatnią sekcją w formacie liczb. Należy dołączyć znak @ w sekcji tekstowej, gdzie ma być wyświetlany dowolny tekst wprowadzony do komórki. Jeśli znak @ pominięto w sekcji tekstowej, wprowadzony tekst nie będzie wyświetlony. Aby zawsze wyświetlać określone znaki tekstowe wraz z wprowadzanym tekstem, dodatkowy tekst należy ująć w znaki cudzysłowu (" ") — na przykład "rachunek wystawiony dla" @

Jeśli format nie zawiera sekcji tekstowej, to nie ma wpływu na wprowadzany tekst.

Dodawanie odstępu Aby w formacie liczb utworzyć odstęp o szerokości jednego znaku, należy umieścić w nim znak podkreślenia (_) poprzedzający znak. Na przykład znak podkreślenia poprzedzający nawias okrągły zamykający (_)) umożliwia wyrównanie liczb dodatnich z liczbami ujemnymi ujętymi w nawiasy.

Powtarzanie znaków Aby powtórzyć następny znak w formacie w celu wypełnienia szerokości kolumny, należy umieścić w formacie liczbowym znak gwiazdki (*). Na przykład należy wpisać 0*-, aby dołączyć tyle myślników za liczbą, ile potrzeba do wypełnienia komórki.

Miejsca dziesiętne, odstępy, kolory i warunki

Miejsca dziesiętne i cyfry znaczące Aby sformatować ułamki lub liczby z przecinkiem dziesiętnym, w sekcji należy umieścić poniższe symbole zastępcze cyfr. Jeśli liczba ma więcej cyfr po prawej stronie przecinka dziesiętnego niż symboli zastępczych w formacie, to liczba zostanie zaokrąglona do tylu miejsc dziesiętnych, ile jest w formacie symboli zastępczych. Jeśli liczba ma więcej cyfr po lewej stronie przecinka dziesiętnego niż symboli zastępczych cyfr w formacie, to dodatkowe cyfry zostaną wyświetlone. Jeśli format zawiera tylko znaki liczby (#) po lewej stronie przecinka dziesiętnego, to liczby mniejsze niż 1 będą rozpoczynały się od przecinka dziesiętnego.
Znak # powoduje wyświetlanie cyfr znaczących i niewyświetlanie zer nieznaczących.
Znak 0 (zero) powoduje wyświetlanie zer nieznaczących, jeśli liczba ma mniej cyfr niż jest zer w formacie.
Znak ? powoduje dodanie odstępów dla zer nieznaczących po obu stronach przecinka dziesiętnego, tak aby wyrównane zostały przecinki dziesiętne w przypadku, gdy liczba jest formatowana przy użyciu czcionki o stałej szerokości, takiej jak Courier New. Znaku ? można użyć także dla ułamków o różnej liczbie cyfr.

Aby wyświetlić - Użyj tego kodu

1234.59 jako 1234.6 - ####.#
8.9 jako 8.900 - #.000
0.631 jako 0.6 - 0.#
12 jako 12,0 oraz 1234,568 jako 1234,57 - #,0#
44,398, 102,65, oraz 2,8 z wyrównanymi miejscami dziesiętnymi - ???,???
5,25 jako 5 1/4 oraz 5,3 jako 5 3/10, z wyrównanymi symbolami dzielenia
- # ???/???

Separator tysięcy Aby wyświetlić przecinek jako separator tysięcy lub przeskalować liczbę przez wielokrotność tysiąca, należy umieścić w formacie liczby spację (poniżej wstaw spację w miejsce przecinka).

Aby wyświetlić - Użyj tego kodu

12000 jako 12 000 - # ###
12000 jako 12 - #,
12200000 jako 12.2 - 0.0,,

Kolor Aby ustawić kolor sekcji formatu, należy wpisać w sekcji nazwę jednego z poniższych ośmiu kolorów w nawiasach kwadratowych. Kod koloru musi być pierwszym elementem w sekcji. [Czarny] [Niebieski] [Błękitny] [Zielony] [Amarantowy] [Czerwony] [Biały] [Żółty]

Warunki Aby ustawić formaty liczb stosowane tylko wtedy, gdy liczba spełni określony warunek, należy ująć warunek w nawiasy kwadratowe. Warunek składa się z operatora porównania i wartości. Na przykład następujący format powoduje wyświetlenie liczb mniejszych lub równych 100 czcionką w kolorze czerwonym, a liczb większych niż 100 czcionką w kolorze niebieskim.

[Czerwony][<=100];[Niebieski][>100]

Aby zastosować do komórek formaty warunkowe — na przykład cieniowanie kolorami zależne od wartości w komórce — należy użyć polecenia Formatowanie warunkowe w menu Format.

Waluty, wartości procentowe i notacja naukowa

Symbole walut Aby wprowadzić jeden z następujących symboli waluty do formatu liczb, należy włączyć klawisz NUM LOCK i wprowadzić kod ANSI symbolu waluty przy użyciu klawiatury numerycznej.

Aby wprowadzić przytrzymaj wciśnięty klawisz ALT i wpisz kod

&cent; 0162
&pound; 0163
&yen; 0165
Euro 0128

Uwaga Formaty niestandardowe są zapisywane wraz ze skoroszytem. Aby program Microsoft Excel zawsze używał określonego symbolu waluty, należy przed uruchomieniem programu Excel zmienić symbol waluty wybrany w oknie Ustawienia regionalne w Panelu sterowania.

Wartość procentowa Aby wyświetlić liczby jako wartości procentowe, należy umieścić w formacie liczb znak procentu (%). Na przykład liczba 0,08 zostanie wyświetlona jako 8%; 2,8 zostanie wyświetlona jako 280%.

Notacja naukowa Aby wyświetlić liczby w formacie naukowym, należy użyć w sekcji kodów wykładniczych „E-”, „E+”, „e-”, lub „e+”. Jeśli format zawiera 0 (zero) lub znak liczby (#) po prawej stronie kodu zapisu wykładniczego, program Microsoft Excel wyświetla liczbę w formacie naukowym i wstawia znak „E” lub „e”. Liczby zero lub znaki liczby po prawej stronie kodu określają liczbę cyfr wykładnika. Symbol „E-” lub „e-” powoduje umieszczenie znaku minus przed ujemnymi wykładnikami. Symbol „E+” lub „e+” powoduje umieszczenie znaku minus przed ujemnymi wykładnikami i znaku plus przed dodatnimi wykładnikami.

Daty i godziny

Dni, miesiące i lata W przypadku użycia kodu „m” bezpośrednio po kodzie „h” albo „hh” lub bezpośrednio przed kodem „ss”, program Microsoft Excel wyświetli minuty, a nie miesiąc.

Aby wyświetlić użyj tego kodu

Miesiące w formacie 1—12 m
Miesiące w formacie 01—12 mm
Miesiące w formacie Sty—Gru mmm
Miesiące w formacie Styczeń—Grudzień mmmm
Miesiące jako pierwszą literę miesiąca mmmmm
Dni miesiąca w formacie 1—31 d
Dni miesiąca w formacie 01—31 dd
Dni tygodnia w formacie N—So ddd
Dni tygodnia w formacie Niedziela—Sobota dddd
Lata w formacie 00—99 rr
Lata w formacie 1900—9999 rrrr

Godziny, minuty i sekundy

Aby wyświetlić użyj tego kodu

Godziny w formacie 0-23 G
Godziny w formacie 00-23 gg
Minuty w formacie 0—59 m
Minuty w formacie 00—59 mm
Sekundy w formacie 0—59 s
Sekundy w formacie 00—59 ss
Godziny jako 4 AM g AM/PM
Czas jako 4:36 PM g:mm AM/PM
Czas jako 4:36 P g:mm:ss A/P
Upływający czas w godzinach; na przykład 25,02 [g]:mm
Upływający czas w minutach; na przykład 63:46 [mm]:ss
Upływający czas w sekundach [ss]
Ułamki sekund g:mm:ss,00

AM i PM Jeśli format zawiera symbol AM lub PM, godzina jest godziną zegara dwunastogodzinnego, gdzie „AM” lub „A” wskazuje czas od północy do południa, a „PM” lub „P” wskazuje czas od południa do północy. W innym przypadku godziny są oparte na zegarze dwudziestoczterogodzinnym. Kod „m” lub „mm” musi pojawić się zaraz za kodem „g” lub „gg” lub zaraz przed kodem „ss”. W przeciwnym wypadku program Microsoft Excel wyświetli miesiąc zamiast minut.

Uwaga W celu łączenia ze sobą dwóch wartości można używać operatora tekstowego &.

Usuwanie niestandardowego formatu liczb

1.W menu Format kliknij polecenie Komórki, a następnie kliknij kartę Liczby.
2.Na liście Kategoria kliknij pozycję Niestandardowe.
3.U dołu pola Typ kliknij format niestandardowy do usunięcia.
4.Kliknij przycisk Usuń.

Do wszystkich komórek, które były sformatowane przy użyciu usuniętego niestandardowego formatu liczb, program Microsoft Excel stosuje domyślny format Ogólny.
_________________
Trebbor@wp.pl
Ostatnio zmieniony przez Trebor 08-10-2014, 19:29, w całości zmieniany 1 raz  
ID posta: 207659 Skopiuj do schowka
 
 
Wormsek Zaproszone osoby: 2
Wersja: Win Office 2016
Posty: 5280
Wysłany: 13-10-2013, 09:55   

Hehe zawsze mam problemy z tym niestandardowym, więc jak najbardziej się przyda wszystko zebrane w jedno tutaj :-)
_________________
Pozdro
Worm

FAQ - Najczęściej zadawane pytania.
JAK KORZYSTAĆ Z SZUKAJKI
Słownik funkcji

Znajdź nas na Facebook'u

A może fajny dodatek do excela?
ID posta: 207667 Skopiuj do schowka
 
 
OShon 
Excel ExpertZaproszone osoby: 396
Wersja: Win Office 365
Posty: 8386
Wysłany: 13-10-2013, 21:48   

Trebor, klasa.
Ja dodam tylko taki mały trick, polegający na zniknięciu tekstu lub wartości co do której chcemy np utrzymać obliczenia w formułach, a jednocześnie ukryć w widoku i na wydruku.
Stosujemy format ;;;
_________________
Oskar Shon - MVP Office System/Development 11/21, 3xMCC, 4/9/22 TechNet
Forum moderator: Outlook.pl | ExcelForum.pl | MSDN dział VBA | GL Excel VBA
Dodatki do Office VBATools.pl, aktualne promocje, darmowe artykuły i literatura
ID posta: 207718 Skopiuj do schowka
 
 
Zbiniek 
Excel ExpertZaproszone osoby: 2
Wersja: Win Office 2013
Posty: 2677
Wysłany: 16-10-2013, 07:01   

To ja też coś dodam:

Zasięg działania i kopiowanie niestandardowego formatu liczb

Niestandardowy format może być wykorzystywany tylko na poziomie skoroszytu, w którym został utworzony. Żeby wykorzystać go w innym skoroszycie, wystarczy skopiować komórkę, w której został zdefiniowany.
_________________
pozdrawiam
Zbiniek

Pisz po polsku! Jest różnica czy siedzisz w sadzie czy w sądzie. "Język polski jest ą-ę" :-)

Prawdopodobieństwo otrzymania satysfakcjonującej odpowiedzi jest proporcjonalne do właściwego sformułowania problemu (popartego załącznikiem).

Jest załącznik - jest impreza

http://rtfm.killfile.pl/
ID posta: 207888 Skopiuj do schowka
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Theme xandgreen created by spleen& Programosy modified v0.3 by warna
Opieka techniczna www.marketingNET.pl

Archiwum

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
Sprawdź, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe