Excel Forum - Porady, Pomoc,  Excel Help, Excel FAQ Strona Główna
 FAQ  RegulaminRegulamin  Szukaj   Użytkownicy   Grupy   Rejestracja   Profil   Twoje wiadomości   Zaloguj 


Poprzedni temat «» Następny temat
ID tematu: 67454 Skopiuj do schowka Zapis jako otwartego dokumentu word
Autor Wiadomość
GEO-XYZ 
Exceloholic


Wersja: Win Office 2013
Posty: 235
Wysłany: 29-03-2020, 10:39   

Błąd:
Run-time error '91'
Object variable or With block wariable not set

i zaznacza kod:

Kod:

wdDoc.SaveAs ThisWorkbook.Path & "\" & NazwaPliku & ".docx"


office 2013
_________________
XYZ
ID posta: 384448 Skopiuj do schowka
 
 
Tajan


Pomógł: 4688 razy
Posty: 10353
  Wysłany: 29-03-2020, 10:48   

Pokaż cały kod procedury GNSS_03_RAPORT_EXPORT_DO_WORD.
Usunąłeś z niej linie:
Kod:
Dim appWD As Object
Dim wdDoc As Object 'Word.Document
????
ID posta: 384449 Skopiuj do schowka
 
 
GEO-XYZ 
Exceloholic


Wersja: Win Office 2013
Posty: 235
Wysłany: 29-03-2020, 11:07   

W procedurze GNSS_03_RAPORT_EXPORT_DO_WORD
wystepuję te odniesienie też mam usunąć ?


Kod:

Option Explicit

Public wdDoc        As Object 'Word.Document
Public appWD        As Word.Application

Sub GNSS_03_RAPORT_EXPORT_DO_WORD()

Dim xlWsh                                       As Worksheet
Dim xlWsh2                                      As Worksheet
Dim xlWsh3                                      As Worksheet
Dim xlWsh4                                      As Worksheet


Dim ostatni_wiersz_punkty_kontrolne             As Long
Dim ostatni_wiersz_punkty_osnowy_pomiarowej     As Long
Dim ostatni_wiersz_srednie                      As Long
Dim ostatni_wiersz_wgs84                        As Long

Dim x As Integer

Dim pomiar_punktow_kontrolnych_opis             As String
Dim pomiar_punktow_osnowy_opis                  As String
Dim obliczenie_srednich_opis                    As String
Dim wgs_84_opis                                 As String


Dim zakres_poczatek                             As String
Dim zakres_koniec                               As String
Dim uklad_poziomy                               As String
Dim modelgeoidy                                 As String
Dim Nazwa_pliku                                 As String
Dim nazwa_odwzorowania                          As String
Dim Y_punktu_glownego                           As String
Dim dlugosc_p_glownego                          As String
Dim data_utworzenia_obiektu                     As String
Dim godzina_utworzenia_obiektu                  As String
Dim stacja_referencyjna                         As String
Dim wspolrzedne_stacji_X                        As String
Dim wspolrzedne_stacji_Y                        As String
Dim wspolrzedne_stacji_H                        As String
Dim strumien_poprawek                           As String
Dim wspolrzedne_stacji                          As String
Dim legenda_opis                                As String
Dim legenda                                     As Range
Dim data_raportu                                As String
Dim JEDN_1                                      As String
Dim JEDN_2                                      As String
Dim JEDN_3                                      As String
Dim JEDN_4                                      As String
Dim JEDN_5                                      As String
Dim OBR_1                                       As String
Dim OBR_2                                       As String
Dim OBR_3                                       As String
Dim OBR_4                                       As String
Dim OBR_5                                       As String

Dim W1                                          As String
Dim P1                                          As String
Dim cel                                         As String
Dim UP                                          As String
Dim UW                                          As String
Dim ID1                                         As String
Dim MP1                                         As String


Set legenda = Worksheets("GNSS_RAPORT_TEKST_EXPORT").Range("A1:A12")
Set xlWsh = Worksheets("GNSS_RAPORT_PK_EXPORT")
Set xlWsh2 = Worksheets("GNSS_RAPORT_PS_EXPORT")
Set xlWsh3 = Worksheets("GNSS_RAPORT_ŚREDNIE_EX")
Set xlWsh4 = Worksheets("GNSS_RAPORT_WGS_EX")


P1 = Worksheets("POWIAT").Range("B1")
W1 = Worksheets("WOJ").Range("B1")
ID1 = Worksheets("DANE_BAZA").Range("B3")
cel = Worksheets("DANE_BAZA").Range("B4")
UP = Worksheets("DANE_BAZA").Range("B6")
UW = Worksheets("DANE_BAZA").Range("B7")
data_raportu = Worksheets("GNSS_DANE").Range("B10")
JEDN_1 = Worksheets("GMINA").Range("b1")
JEDN_2 = Worksheets("GMINA").Range("b2")
JEDN_3 = Worksheets("GMINA").Range("b3")
JEDN_4 = Worksheets("GMINA").Range("b4")
JEDN_5 = Worksheets("GMINA").Range("b5")
OBR_1 = Worksheets("OBREB").Range("b1")
OBR_2 = Worksheets("OBREB").Range("b2")
OBR_3 = Worksheets("OBREB").Range("b3")
OBR_4 = Worksheets("OBREB").Range("b4")
OBR_5 = Worksheets("OBREB").Range("b5")

legenda_opis = "LEGENDA:"
uklad_poziomy = Worksheets("GNSS_DANE").Range("B15").Value
modelgeoidy = Worksheets("GNSS_DANE").Range("B13").Value
Nazwa_pliku = Worksheets("GNSS_DANE").Range("B14").Value
nazwa_odwzorowania = Worksheets("GNSS_DANE").Range("B19").Value
Y_punktu_glownego = Worksheets("GNSS_DANE").Range("B20").Value
dlugosc_p_glownego = Worksheets("GNSS_DANE").Range("B21").Value
data_utworzenia_obiektu = Worksheets("GNSS_DANE").Range("B1").Value
godzina_utworzenia_obiektu = Worksheets("GNSS_DANE").Range("B22").Value
stacja_referencyjna = "Stacja referencyjna: " & Worksheets("GNSS_DANE").Range("B23").Value
strumien_poprawek = "Wykorzystany strumień poprawek: " & Worksheets("GNSS_DANE").Range("B27").Value
wspolrzedne_stacji_X = Worksheets("GNSS_DANE").Range("B24").Value
wspolrzedne_stacji_Y = Worksheets("GNSS_DANE").Range("B25").Value
wspolrzedne_stacji_H = Worksheets("GNSS_DANE").Range("B26").Value
wspolrzedne_stacji = "Współrzędne stacji z RTCM: X:" & wspolrzedne_stacji_X & " Y=" & wspolrzedne_stacji_Y & " H=" & wspolrzedne_stacji_H

pomiar_punktow_kontrolnych_opis = "POMIAR PUNKTÓW KONTROLNYCH:"
pomiar_punktow_osnowy_opis = "POMIAR PUNKTÓW OSNOWY POMIAROWEJ:"
obliczenie_srednich_opis = "OBLICZENIE ŚREDNICH WSPÓŁRZĘDNYCH OSNOWY POMIAROWEJ:"
wgs_84_opis = "WSPÓŁRZĘDNE W UKŁADZIE WGS84:"


'=========================================================================================>doc
Dim appWD As Object
Dim wdDoc As Object 'Word.Document
Set appWD = CreateObject("Word.Application")
appWD.Visible = True

'adres stacjonarny działa !
'Set wdDoc = appWD.Documents.Open("E:\00-000_Generatory raportów\GT_OPERAT\GT_SZABLONY\20_03\00-000_SZABLON_GT_OPERAT_RAPORT_GNSS2_20_03_20200305_01.docx")

'adres laptop
Set wdDoc = appWD.Documents.Open("c:\GEO-TECH\00-000_GENERATOR RAPORTÓW\GT_SZABLONY\20_03\00-000_SZABLON_GT_OPERAT_RAPORT_GNSS2_20_03_20200304_01.docx")

' adres w tym samym katalogu
'Set wdDoc = appWD.Documents.Open(ThisWorkbook.Path & "\test.docx") w tym samym katalogu

'=========================================================================================>doc

wdDoc.Bookmarks("N_ID").Range = ID1
wdDoc.Bookmarks("N_P1").Range = P1
wdDoc.Bookmarks("N_CEL").Range = cel
wdDoc.Bookmarks("N_W1").Range = W1
wdDoc.Bookmarks("W1").Range = W1
wdDoc.Bookmarks("P1").Range = P1
wdDoc.Bookmarks("ID1").Range = ID1
wdDoc.Bookmarks("UP").Range = UP
wdDoc.Bookmarks("UW").Range = UW
wdDoc.Bookmarks("MP1").Range = MP1
wdDoc.Bookmarks("DATA_RAPORTU").Range = data_raportu
wdDoc.Bookmarks("JEDN_1").Range = Worksheets("GMINA").Range("B1")
wdDoc.Bookmarks("JEDN_2").Range = Worksheets("GMINA").Range("B2")
wdDoc.Bookmarks("JEDN_3").Range = Worksheets("GMINA").Range("B3")
wdDoc.Bookmarks("JEDN_4").Range = Worksheets("GMINA").Range("B4")
wdDoc.Bookmarks("JEDN_5").Range = Worksheets("GMINA").Range("B5")
wdDoc.Bookmarks("OBR_1").Range = Worksheets("OBREB").Range("B1")
wdDoc.Bookmarks("OBR_2").Range = Worksheets("OBREB").Range("B2")
wdDoc.Bookmarks("OBR_3").Range = Worksheets("OBREB").Range("B3")
wdDoc.Bookmarks("OBR_4").Range = Worksheets("OBREB").Range("B4")
wdDoc.Bookmarks("OBR_5").Range = Worksheets("OBREB").Range("B5")


wdDoc.Bookmarks("uklad_poziomy").Range = uklad_poziomy
wdDoc.Bookmarks("model_geoidy").Range = uklad_poziomy
wdDoc.Bookmarks("nazwa_pliku").Range = Nazwa_pliku
wdDoc.Bookmarks("nazwa_odwzorowania").Range = nazwa_odwzorowania
wdDoc.Bookmarks("Y_punktu_glownego").Range = Y_punktu_glownego
wdDoc.Bookmarks("dlugosc_punktu_glownego").Range = dlugosc_p_glownego
wdDoc.Bookmarks("data_utworzenia_obiektu").Range = data_utworzenia_obiektu
wdDoc.Bookmarks("godzina_utworzenia_obiektu").Range = Format(godzina_utworzenia_obiektu, "hh:mm:ss")

wdDoc.Range(wdDoc.Range.End - 1, wdDoc.Range.End).Text = "" & vbNewLine
wdDoc.Range(wdDoc.Range.End - 1, wdDoc.Range.End).Text = "" & vbNewLine
wdDoc.Range(wdDoc.Range.End - 1, wdDoc.Range.End) = stacja_referencyjna
wdDoc.Range(wdDoc.Range.End - 1, wdDoc.Range.End).Text = "" & vbNewLine
wdDoc.Range(wdDoc.Range.End - 1, wdDoc.Range.End) = wspolrzedne_stacji
wdDoc.Range(wdDoc.Range.End - 1, wdDoc.Range.End).Text = "" & vbNewLine
wdDoc.Range(wdDoc.Range.End - 1, wdDoc.Range.End) = strumien_poprawek
wdDoc.Range(wdDoc.Range.End - 1, wdDoc.Range.End).Text = "" & vbNewLine
wdDoc.Range(wdDoc.Range.End - 1, wdDoc.Range.End).Text = "" & vbNewLine
wdDoc.Range(wdDoc.Range.End - 1, wdDoc.Range.End).Text = "" & vbNewLine

' ========= PUNKTY KONTROLA ==================

Dim zakres_punkty_kontrolne             As Range
Dim j_zakres_punkty_kontrolne           As Integer

ostatni_wiersz_punkty_kontrolne = Worksheets("GNSS_DANE").Range("B18").Value
j_zakres_punkty_kontrolne = ostatni_wiersz_punkty_kontrolne

Set zakres_punkty_kontrolne = xlWsh.Range("A" & 1 & ":" & "P" & j_zakres_punkty_kontrolne)
zakres_punkty_kontrolne.Copy

With wdDoc.Range(wdDoc.Range.End - 1, wdDoc.Range.End)
.Font.Size = 12
.Bold = True
End With

wdDoc.Range(wdDoc.Range.End - 1, wdDoc.Range.End) = pomiar_punktow_kontrolnych_opis

For x = 1 To 2
  wdDoc.Range(wdDoc.Range.End - 1, wdDoc.Range.End).Text = "" & vbNewLine
Next

wdDoc.Range(wdDoc.Range.End - 1, wdDoc.Range.End).Paste

'wdDoc.Range(wdDoc.Range.End - 1, wdDoc.Range.End).Text = "" & vbNewLine
'wdDoc.Range(wdDoc.Range.End - 1, wdDoc.Range.End).Text = "" & vbNewLine

' ========= PUNKTY KONTROLA ==================
'============== PUNKTY PS ====================

Dim zakres_punkty_osnowy_pomiarowej             As Range
Dim j_zakres_punkty_osnowy_pomiarowej           As Integer

ostatni_wiersz_punkty_osnowy_pomiarowej = Worksheets("GNSS_DANE").Range("B12").Value
j_zakres_punkty_osnowy_pomiarowej = ostatni_wiersz_punkty_osnowy_pomiarowej

Set zakres_punkty_osnowy_pomiarowej = xlWsh2.Range("A" & 1 & ":" & "P" & j_zakres_punkty_osnowy_pomiarowej)
zakres_punkty_osnowy_pomiarowej.Copy

For x = 1 To 2
wdDoc.Range(wdDoc.Range.End - 1, wdDoc.Range.End).Text = "" & vbNewLine
Next

wdDoc.Range(wdDoc.Range.End - 1, wdDoc.Range.End) = pomiar_punktow_osnowy_opis
wdDoc.Range(wdDoc.Range.End - 1, wdDoc.Range.End).Text = "" & vbNewLine
wdDoc.Range(wdDoc.Range.End - 1, wdDoc.Range.End).Text = "" & vbNewLine
wdDoc.Range(wdDoc.Range.End - 1, wdDoc.Range.End).Paste

'============== PUNKTY PS ============================
'============== LEGENDA ============================

For x = 1 To 2
wdDoc.Range(wdDoc.Range.End - 1, wdDoc.Range.End).Text = "" & vbNewLine
Next

With wdDoc.Range(wdDoc.Range.End - 1, wdDoc.Range.End)
.Font.Size = 8
.Bold = True
End With

wdDoc.Range(wdDoc.Range.End - 1, wdDoc.Range.End) = legenda_opis
wdDoc.Range(wdDoc.Range.End - 1, wdDoc.Range.End).Text = "" & vbNewLine
legenda.Copy
wdDoc.Range(wdDoc.Range.End - 1, wdDoc.Range.End).Paste

'============== LEGENDA ============================
'============== SREDNIE ============================

Dim zakres_srednie                  As Range
Dim j_zakres_srednie                As Integer


For x = 1 To 2
wdDoc.Range(wdDoc.Range.End - 1, wdDoc.Range.End).Text = "" & vbNewLine
Next

With wdDoc.Range(wdDoc.Range.End - 1, wdDoc.Range.End)
.Font.Size = 12
.Bold = True
End With

wdDoc.Range(wdDoc.Range.End - 1, wdDoc.Range.End) = obliczenie_srednich_opis
wdDoc.Range(wdDoc.Range.End - 1, wdDoc.Range.End).Text = "" & vbNewLine
wdDoc.Range(wdDoc.Range.End - 1, wdDoc.Range.End).Text = "" & vbNewLine


ostatni_wiersz_srednie = Worksheets("GNSS_DANE").Range("B28").Value
j_zakres_srednie = ostatni_wiersz_srednie


Set zakres_srednie = xlWsh3.Range("A" & 1 & ":" & "M" & j_zakres_srednie)
zakres_srednie.Copy
wdDoc.Range(wdDoc.Range.End - 1, wdDoc.Range.End).Paste

'============== SREDNIE ============================
'============== WGS84 ============================

Dim zakres_wgs84                    As Range
Dim j_zakres_wgs84                  As Integer

For x = 1 To 2
wdDoc.Range(wdDoc.Range.End - 1, wdDoc.Range.End).Text = "" & vbNewLine
Next

With wdDoc.Range(wdDoc.Range.End - 1, wdDoc.Range.End)
.Font.Size = 12
.Bold = True
End With

wdDoc.Range(wdDoc.Range.End - 1, wdDoc.Range.End) = wgs_84_opis
wdDoc.Range(wdDoc.Range.End - 1, wdDoc.Range.End).Text = "" & vbNewLine
wdDoc.Range(wdDoc.Range.End - 1, wdDoc.Range.End).Text = "" & vbNewLine


ostatni_wiersz_wgs84 = Worksheets("GNSS_DANE").Range("B29").Value
j_zakres_wgs84 = ostatni_wiersz_wgs84

Set zakres_wgs84 = xlWsh4.Range("A" & 1 & ":" & "H" & j_zakres_wgs84)
zakres_wgs84.Copy
wdDoc.Range(wdDoc.Range.End - 1, wdDoc.Range.End).Paste

GT_RAPORT_NASTEPNY.Show

End Sub

Sub ZapiszPlikWord()
   
    Dim operator                    As String
    Dim kod_projektu                As String
    Dim data_wyplot                 As String
    Dim data                        As Date
    Dim NazwaPliku
    Dim appWD                       As Word.Application
    Dim wdDoc                       As Word.Document

    data_wyplot = Worksheets("GNSS_DANE").Range("B30")
    operator = Worksheets("DANE_BAZA").Range("B1")
    kod_projektu = Worksheets("DANE_BAZA").Range("B2")
    NazwaPliku = kod_projektu & "_POMIARU_GNSS_" & operator & Year(data_wyplot) & Format(Month(data_wyplot), "00") & Format(Day(data_wyplot), "00")
 

       
    'Set appWD = GetObject(, "Word.Application")
    'appWD.Visible = True
    'Set wdDoc = appWD.ActiveDocument
     

    wdDoc.SaveAs ThisWorkbook.Path & "\" & NazwaPliku & ".docx"
    'wdDoc.SaveAs2 ThisWorkbook.Path & "\" & NazwaPliku pierwotny kod
   
    wdDoc.ExportAsFixedFormat OutputFileName:=wdDoc.Path & "\" & NazwaPliku & ".pdf", ExportFormat:=wdExportFormatPDF
   
    ' wdDoc.SaveAs2 Worksheets("DANE_BAZA").Range("B2")  & "\" & NazwaPliku adres z innej komórki
   
   
    appWD.Quit 'jeżeli chcesz zamknąć worda

    MsgBox "Raport został zapisany", vbInformation
       
    Unload GT_RAPORT_NASTEPNY


End Sub
_________________
XYZ
ID posta: 384451 Skopiuj do schowka
 
 
Tajan


Pomógł: 4688 razy
Posty: 10353
Wysłany: 29-03-2020, 11:20   

Oczywiście, że powinny być usunięte z procedury. Przecież napisałem wyraźnie:
Cytat:
W tym celu należy zmienną zadeklarowaną jako:
Kod:
Dim wdDoc As Object 'Word.Document
w procedurze GNSS_03_RAPORT_EXPORT_DO_WORD zmienić na publiczną, przenosząc ją przed tą procedurę, na początek modułu Module1
ID posta: 384452 Skopiuj do schowka
 
 
GEO-XYZ 
Exceloholic


Wersja: Win Office 2013
Posty: 235
Wysłany: 29-03-2020, 11:33   

Tajan,
Więc jeszcze raz:

Sub GNSS_03_RAPORT_EXPORT_DO_WORD()
on tworzy i otwiera .doc kopiuje dane

natomiast
Sub ZapiszPlikWord()
ma tylko zapisać otwarty plik .doc i zrobić pdf

W Sub ZapiszPlikWord nie ma dim tych co miałem usunąć.
Natomiast w Sub GNSS_03_RAPORT_EXPORT_DO_WORD
są ponieważ jak usunełem to nawet się nie otwiera .doc
_________________
XYZ
ID posta: 384454 Skopiuj do schowka
 
 
Tajan


Pomógł: 4688 razy
Posty: 10353
Wysłany: 29-03-2020, 11:56   

E tam. Jakieś cuda mi opisujesz. Z procedury GNSS_03_RAPORT_EXPORT_DO_WORD należy usunąć tylko
Kod:
Dim appWD As Object
Dim wdDoc As Object 'Word.Document
i plik powinien być otwierany, bo kod otwierający plik pozostaje bez zmian. Zobacz w załączniku.

kopia_do_word(tj).xlsm
Pobierz Plik ściągnięto 29 raz(y) 28.95 KB

ID posta: 384455 Skopiuj do schowka
 
 
GEO-XYZ 
Exceloholic


Wersja: Win Office 2013
Posty: 235
Wysłany: 29-03-2020, 12:07   

Tajan,
Bład
Run-time-error-'2147319779 (8002801d)':
Automation error
Niezarejestrowana biblioteka

zaznacza kod:
Kod:

Set appWD = CreateObject("Word.Application")


GNSS_03_RAPORT_EXPORT_DO_WORD.bas
Pobierz Plik ściągnięto 26 raz(y) 13.72 KB

_________________
XYZ
ID posta: 384456 Skopiuj do schowka
 
 
Tajan


Pomógł: 4688 razy
Posty: 10353
Wysłany: 29-03-2020, 12:15   

W tym przypadku wygląda na to, że to jest problem z błędem w instalacji Office. Spróbuj naprawić: https://support.office.com/pl-pl/article/naprawianie-aplikacji-pakietu-office-7821d4b6-7c1d-4205-aa0e-a6b40c5bb88b Jeżeli nie pomoże, to reinstalacja.
ID posta: 384457 Skopiuj do schowka
 
 
GEO-XYZ 
Exceloholic


Wersja: Win Office 2013
Posty: 235
Wysłany: 29-03-2020, 13:15   

Tajan,
Naprawiłem aplikacje office.
Dosyć długo to trwało,
ale niestety nadal występują problem:
otóż jak usunę z procedury GNSS_03_RAPORT_EXPORT_DO_WORD kod:

Kod:

Dim appWD As Object
Dim wdDoc As Object 'Word.Document

to .doc w ogóle się nie otwiera.
Jak zostawie to się otwiera ale błąd jest przy próbie zapisu
Run-time error '91':
Object variable or With block variable not set
:(
Znalazlem na forum kod:

Artik napisał/a:
Kod:
Sub Makro1_1()
    Dim NazwaPliku  As String
    Dim ZakresZr    As Range
    Dim wkb         As Workbook

    NazwaPliku = Range("A1").Value

    With Range("E2")
        Set ZakresZr = .Resize(.End(xlDown).Row - .Row + 1, .End(xlToRight).Column - .Column + 1)
    End With

    Set wkb = Application.Workbooks.Add(xlWBATWorksheet)
   
    With ZakresZr
      wkb.Worksheets(1).Cells(1).Resize(.Rows.Count, .Columns.Count).Value = .Value
    End With
   
    wkb.SaveAs Filename:="D:\OneDrive\" & NazwaPliku & ".csv", _
               FileFormat:=xlCSV, CreateBackup:=False
    wkb.Close
End Sub

Artik

Zupełnie inaczej tworzą nowy arkusz?
_________________
XYZ
ID posta: 384463 Skopiuj do schowka
 
 
Tajan


Pomógł: 4688 razy
Posty: 10353
Wysłany: 29-03-2020, 14:44   

Czy plik, który ostatnio załączyłem działa u ciebie?
ID posta: 384464 Skopiuj do schowka
 
 
GEO-XYZ 
Exceloholic


Wersja: Win Office 2013
Posty: 235
Wysłany: 29-03-2020, 15:35   

Tajan, nie ten sam problem
_________________
XYZ
ID posta: 384465 Skopiuj do schowka
 
 
Tajan


Pomógł: 4688 razy
Posty: 10353
Wysłany: 29-03-2020, 15:54   

"Ten sam" to znaczy, jaki?
ID posta: 384466 Skopiuj do schowka
 
 
GEO-XYZ 
Exceloholic


Wersja: Win Office 2013
Posty: 235
Wysłany: 29-03-2020, 16:00   

Tajan,
Run-time error '91':
Object variable or With block variable not set
_________________
XYZ
ID posta: 384467 Skopiuj do schowka
 
 
Tajan


Pomógł: 4688 razy
Posty: 10353
Wysłany: 29-03-2020, 16:18   

W której linii?
U mnie bez problemu tworzy się zarówno plik docx jak i pdf. Zobacz załącznik.

do_word.png
Plik ściągnięto 9 raz(y) 34.46 KB

ID posta: 384468 Skopiuj do schowka
 
 
GEO-XYZ 
Exceloholic


Wersja: Win Office 2013
Posty: 235
Wysłany: 29-03-2020, 16:34   

w załączniku.
To co wina wersji oprogramowania?
Na moje kod coś nie gra

BLAD2.png
Plik ściągnięto 7 raz(y) 248.33 KB

_________________
XYZ
ID posta: 384469 Skopiuj do schowka
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Theme xandgreen created by spleen& Programosy modified v0.3 by warna
Opieka techniczna www.marketingNET.pl

Archiwum

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
Sprawdź, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe