Dozwolone rozszerzenia i rozmiary załączników dla grup
Maksymalny rozmiar Access to: 900 KB
accdb  mdb 
Maksymalny rozmiar Archives to: 900 KB
rar  zip 
Maksymalny rozmiar Documents to: 900 KB
doc  docm  docx  dotm  dotx  pdf  xlam  xlax  xlsb  xlsm  xlsx  xltm  xltx  xml 
Maksymalny rozmiar Excel 97-2K3 to: 550 KB
xla  xls  xlt 
Maksymalny rozmiar Images to: 550 KB
gif  jpeg  jpg  png  tga  tif 
Maksymalny rozmiar Plain Text to: 550 KB
csv  txt 
Maksymalny rozmiar Pliki projektu VBA to: 550 KB
bas  cls  frm  frx 
Maksymalny rozmiar Power Point to: 900 KB
ppsm  ppsx  ppt  pptm  pptxm 
Zamknij Okno